info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog
w Radomiu
Psychoterapia

Jestem Specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą osób dorosłych. Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób borykających się z niepowodzeniami życiowymi i/lub cierpieniem, które wynikają z ich cech osobowości. Psychoanaliza pomaga osobom szukającym przyczyn swoich problemów/niepowodzeń życiowych i/lub różnego typu objawów nerwicowych o psychologicznej etiologii, które uważają, że mają one  źródło w ich doświadczeniach z przeszłości. Jest skuteczna […]

Oferta

(więcej…)

Komu pomagam

problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym cierpienia i bezradnosci wobec problemów zyciowych
problemy zyciowe
Osobom w konfliktach zawodowych
problemy zyciowe
Osobom w konfliktach rodzinnych
problemy zyciowe
Osobom z problemami osobistymi
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym problemów losowych
problemy zyciowe
Osobom z problemami w relacjach z dziećmi
problemy zyciowe
Osobom z problemami małżeńskimi
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym objawów depresyjnych i lękowych
problemy zyciowe
Osobom chorym somatycznie
problemy zyciowe
Osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym żałoby po stracie
problemy zyciowe
Osobom mającym trudności w relacjach z innymi ludźmi
problemy zyciowe
Dorosłym dzieciom Alkoholików (DDA)