info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog
w Radomiu
Psychoterapia

Jestem doświadczonym specjalistą psychologiem klinicznym dorosłych ze specjalizacją kliniczną zdobytą po studiach psychologicznych i zakończoną egzaminem państwowym. Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem Prof. J. Aleksandrowicza. Zajmuję się psychoanalityczną psychoterapią indywidualną osób dorosłych, które uważają, że ich niepowodzenia życiowe i/lub różne objawy mają źródło w doświadczeniach […]

Oferta

(więcej…)

Komu pomagam

problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym cierpienia i bezradnosci wobec problemów zyciowych
problemy zyciowe
Osobom w konfliktach zawodowych
problemy zyciowe
Osobom w konfliktach rodzinnych
problemy zyciowe
Osobom z problemami osobistymi
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym problemów losowych
problemy zyciowe
Osobom z problemami w relacjach z dziećmi
problemy zyciowe
Osobom z problemami małżeńskimi
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym objawów depresyjnych i lękowych
problemy zyciowe
Osobom chorym somatycznie
problemy zyciowe
Osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej
problemy zyciowe
Osobom doświadczajacym żałoby po stracie
problemy zyciowe
Osobom mającym trudności w relacjach z innymi ludźmi
problemy zyciowe
Dorosłym dzieciom Alkoholików (DDA)