info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
DDA Psychoterapia Psychoanalityczna Radom > Jolanta Mazur – o mnie

Jolanta Mazur – o mnie

Jestem doświadczonym specjalistą psychologiem klinicznym dorosłych ze specjalizacją kliniczną zdobytą po studiach psychologicznych i zakończoną egzaminem państwowym.
Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii klinicznej w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. J. Aleksandrowicza.

Odbyłam szereg kursów i staży w: Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pracuję pod stałą superwizją indywidualną Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Od 2009 roku prowadzę własną praktykę psychologiczną w ramach której  prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczą. Jest to metoda leczenia wskazana dla osób, które mają w życiu poważne problemy. Mogą to być na przykład trudności w nawiązaniu bliskiej relacji z inną osobą, albo kłopoty w istniejącym związku, konflikty w relacjach społecznych, powtarzające się porażki w pracy. Osoba, która miała w przeszłości traumatyczne doświadczenia może borykać się z powracającymi wspomnieniami tych zdarzeń i z brakiem zaufania do innych, co utrudnia lub uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie wśród ludzi. Zdarza się, że człowiek, który utracił bliską osobę, nie może przestać jej opłakiwać i żyć dalej własnym życiem. Ktoś inny z kolei może czuć, że jego kreatywność jest z niejasnych przyczyn zahamowana, co utrudnia mu pracę lub naukę. Niekiedy psychologiczne problemy przejawiają się pod postacią rozmaitych objawów. Są ludzie, których życie jest ograniczone przez sztywność zachowania i konieczność wykonywania określonych rytuałów. Są tacy, którzy doznają paniki na otwartej przestrzeni i tacy, którzy przeżywają ją w zatłoczonych czy zamkniętych pomieszczeniach. Lęk jest bardzo częstym objawem u ludzi zgłaszających się na psychoanalizę – może dotyczyć czegoś bardziej lub mniej określonego, ale często jest to lęk egzystencjalny, dotyczący na przykład tego, co przyniesie przyszłość i czy dadzą oni radę sprostać jej wyzwaniom. Często mają oni także przeżycia depresyjne – obniżony nastrój, zahamowaną aktywność, brak nadziei, smutek. Wiele osób skarży się także na różne dolegliwości cielesne, dla których nie znaleziono fizycznego uzasadnienia. Ludzie, którzy decydują się na psychoanalizę na ogół podejrzewają, że przyczyna ich trudności i niepowodzeń może leżeć w nich samych i pragną ją poznać, by rozwiązać psychiczne konflikty, które powodują, że życie jest dla nich tak trudne. Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Psychoanalityk nie koncentruje się jednak na usuwaniu objawów cierpienia, tylko szuka jego przyczyn w nieświadomości, sięgając do najwcześniejszych doświadczeń pacjenta i analizując ich wpływ na jego aktualne relacje i zachowanie. Niektórzy pacjenci zgłaszający się do psychoanalityków podejmowali już próby innych terapii, które jednak nie przyniosły wystarczających efektów, lub ich skutki były krótkotrwałe.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywałam przez 30 lat pracy w różnych placówkach.

Przez 27 lat w pracy na oddziałach szpitala psychiatrycznego w Radomiu, początkowo na psychiatrii  dorosłych, następnie w lecznictwie uzależnień z osobami uzależnionymi od  narkotyków ( na oddziale detoksykacji i terapii) a przez ponad 8 lat na oddziale nerwic gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Pracowałam również w lecznictwie uzależnień w bardzo doświadczonym i profesjonalnym zespole stażowego Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. Prowadziłam tam psychoterapię indywidualną rodzin osób uzależnionych i koterapię w psychoterapii grupowej osób uzależnionych z zaburzeniami osobowości.

Bogate doświadczenie zawodowe, stałe inwestowanie we własny rozwój i  rzetelność  przekłada się na efektywność mojej pracy zapewniającej pacjentom zdrowie i skuteczne funkcjonowanie.