info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
Doświadczony psycholog w Radomiu Specjalista kliniczny > Jolanta Mazur – o mnie

Jolanta Mazur – o mnie

Jestem doświadczonym specjalistą psychologiem klinicznym dorosłych ze specjalizacją kliniczną zdobytą po studiach psychologicznych i zakończoną egzaminem państwowym.   
Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii klinicznej w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. J. Aleksandrowicza, która koncentruje się na poznaniu przyczyn zaburzeń i wypracowaniu nowych sposobów funkcjonowania w życiu.

Odbyłam szereg kursów i staży w: Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywałam przez 28 lat pracy w różnych placówkach.

Przez 27 lat w pracy na oddziałach szpitala psychiatrycznego w Radomiu, początkowo na psychiatrii  dorosłych, następnie w lecznictwie uzależnień z osobami uzależnionymi od  narkotyków ( na oddziale detoksykacji i terapii) a przez ponad 8 lat prowadziłam psychoterapię  grupową i indywidualną na oddziale nerwic.

Pracowałam również w lecznictwie uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu w bardzo doświadczonym zespole Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych w Skarżysku- Kamiennej . Wiele lat współpracowałam także z poradniami: terapii  uzależnień, zdrowia psychicznego, psychologiczną.

Od 2009 roku prowadzę własną praktykę psychologiczną w ramach której  prowadzę konsultacje, psychoterapię indywidualną, wykonuję testowe badania psychologiczne  a także terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików .

Bogate doświadczenie zawodowe, stałe inwestowanie we własny rozwój i  rzetelność  przekłada się na efektywność mojej pracy.   Nie boję się wyzwań zapewniających pacjentom zdrowie i skuteczne funkcjonowanie.