info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
Doświadczony psycholog w Radomiu Specjalista kliniczny > Oferta > Konsultacje

Konsultacje

Służą uzyskaniu wsparcia, określeniu problemu i uzyskaniu wskazówek lub zaplanowaniu sposobu jego rozwiązania ( w przypadku problemów wymagających dłuższej pomocy niż jednorazowa wizyta). W przypadku zaburzeń psychicznych konsultacje służą diagnozie zaburzeń, w tym z wykorzystaniem testów  psychologicznych, i zaplanowaniu sposobu leczenia.