info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
Doświadczony psycholog w Radomiu Specjalista kliniczny > Oferta > Terapia indywidualna DDA

Terapia indywidualna DDA

Przeznaczona jest dla osób pochodzących z rodzin alkoholowych, które doświadczają niepowodzeń w życiu dorosłym, braku satysfakcji, cierpienia, którego źródłem są wzorce postępowania, które pomagały przetrwać w rodzinie, ale przeszkadzają w życiu dorosłym. W trakcie terapii można przyjrzeć się wpływowi przeszłości na obecne życie, zweryfikować  swoje przekonania i postawy wyniesione z domu, nauczyć się nowych sposobów postępowania i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozwiązywania problemów.

Wszystkie te cele pacjent realizuje korzystając z profesjonalnej wiedzy psychologa.