info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
DDA Radom Psychoterapia > Jolanta Mazur – o mnie

Jolanta Mazur – o mnie

Jestem Specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą.

Specjalizuję się w pomaganiu osobom dorosłym pochodzącym z rodzin alkoholowych – Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA).

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych. Psychoanaliza pomaga osobom szukającym przyczyn swoich problemów/niepowodzeń życiowych i/lub różnego typu objawów o psychologicznej etiologii, które uważają, że mają one  źródło w ich doświadczeniach z przeszłości. Pomaga nawet, gdy inne metody nie wystarczają.

Pracuję pod kierunkiem doświadczonego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Moje doświadczenie zawodowe jest szerokie i obejmuje nie tylko gruntowne, wieloletnie szkolenie, ale także długie i bogate doświadczenie zawodowe obejmujące diagnozowanie i leczenie osób z szerokim spektrum problemów i objawów, które zdobywałam przez ponad 30 lat pracy w różnych placówkach.

Posiadam specjalizację kliniczną w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych osób dorosłych zakończoną egzaminem państwowym.

Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii klinicznej atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. J. Aleksandrowicza.

Odbyłam szereg kursów i staży w: Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam:

– przez 27 lat na oddziałach szpitala psychiatrycznego w Radomiu: początkowo na psychiatrii  dorosłych, następnie detoksykacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków, a przez 8 lat na oddziale nerwic,

– w ośrodkach leczenia uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu, przede wszystkim w bardzo doświadczonym i profesjonalnym zespole stażowego Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie,

– wiele lat w poradniach psychologicznych, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Bogate doświadczenie zawodowe, stałe inwestowanie we własny rozwój i  rzetelność  przekłada się na efektywność mojej pracy zapewniającej pacjentom zdrowie i skuteczne funkcjonowanie.