info@psychologwradomiu.pl      507 267 390

Psycholog w Radomiu

baner
Psychoanaliza dorosłych Radom > Jolanta Mazur – o mnie

Jolanta Mazur – o mnie

Jestem Specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą osób dorosłych.

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób borykających się z niepowodzeniami życiowymi i/lub cierpieniem, które wynikają z ich cech osobowości.

Psychoanaliza pomaga osobom szukającym przyczyn swoich problemów/niepowodzeń życiowych i/lub różnego typu objawów nerwicowych o psychologicznej etiologii, które uważają, że mają one  źródło w ich doświadczeniach z przeszłości. Jest skuteczna także wtedy,  gdy psychoterapia innymi metodami psychoterapeutycznymi nie pomaga.

Pracuję pod kierunkiem doświadczonego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Mam bogate, ponad 30 – letnie, doświadczenie zawodowe zdobywane w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu i poradniach w Radomiu, Krakowie i Legionowie.

Jestem Specjalistą psychologiem klinicznym dorosłych po specjalizacji zakończonej egzaminem państwowym.

Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii klinicznej atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. J. Aleksandrowicza.

Odbyłam szereg kursów i staży w: Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogate doświadczenie zawodowe, stałe inwestowanie we własny rozwój i  rzetelność  przekłada się na efektywność mojej pracy zapewniającej pacjentom zdrowie i skuteczne funkcjonowanie.